Juicing a Ginger shot

Der er én særlig ting, jeg elsker ved min juicer, og det er muligheden for at lave ingefær shots. Jeg er sikker på, at sådan et skud fra morgenstunden booster min sundhed helt vildt. Jeg laver ofte en stor kande, så jeg har til flere dage – så smart!

Jeg har lavet en video af ‘shottet in the making’. Jeg ved ikke helt hvorfor, jeg har valgt at lave en video, men synes, at det var lidt sjovt at prøve. Især når jeg skriver så meget om juice herinde. Og så desuden for lige at dokumentere, at jeg altså ikke bare render i Netto og mikser lidt forarbejdet appelsinjuice med lidt æble- og tomatjuice. Det er virkeligt nok. haha

Se bloggens video-premiere nedenfor. Jeg brugte omtrent 6 cm ingefær, 7 æbler og 3 ferskner. Normalt bruger jeg ikke fersken, men havde lige tre, som trængte til at blive brugt. God fornøjelse♥ Ps. jeg tror lige, at videoen skal loade, for at den ikke lacker. Det skal den i hvert fald hos mig. Lad mig hører, hvis det ikke spiller. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

There is one particular thing that I love about my juicer and it’s the ability to make ginger shots. I’m sure that such shot in the morning will boost my health wildly. I often make a big pot, so that I have for several days – so smart!

I’ve made a video of ‘the shot in the making’. I don’t know why I’ve chosen to make a video, but thought it was a little fun to try. Especially when I write so much about juice in here. And then also just to prove that I’m not just mixing slightly processed orange juice with a little apple and tomato juice. It’s real enough. haha

See the blog’s video premiere above. I used about 6 cm ginger, 7 apples and three peaches. Normally I don’t use peach, had just three that needed to be used. Enjoy ♥ Ps. Let me hear if it doesn’t work.

Juice Detox Day 3

What a day! Det kan så godt være at første -og anden dag på juice detox har været okay, men den har godt nok været hård i dag. Min mave har rumlet, jeg har følt mig lidt svimmel, jeg har haft hovedpine, og bare været low on battery generelt. (og sådan har mine veninder også haft det) Øv! Men okay, det var vel sådan, jeg havde frygtet, at det ville være alle tre dage – så jeg kan lige tåle, at i dag har været modstand. Gud ske tak og lov, at jeg ikke (som andre kan finde på) har udfordret mig selv med en 7, 10 eller længere dages udfordring.  

Alt imens jeg skriver dette indlæg, nyder jeg den sidste ‘snack’ juice i et champagneglas – ja, hvorfor ikke? Jeg har gennemført uden at rører andet end flydende frugt og grønt, vand og the i tre dage. Hvad sker der for det? wuhuu! 

Mit motiv for at gå på juice detox har ikke handlet om, at jeg vil tabe mig. Jeg har altid gerne ville prøve en udrensning, jeg er sikker på, at det er rigtig sundt for både krop, hud og sjæl. En helt anden ting er, at jeg bare gerne ville tage kampen med mig selv – bevise overfor mig selv, at jeg har rygraden til at gøre det. Jeg har altid sagt, at jeg ikke har nogen rygrad, når det kommer til mad og snacks – og det passer virkelig, sådan har det altid været. Men jeg synes nok, at jeg har taget kampen op, og trodset mig selv denne gang. Det er en fed følelse!

Hvis jeg skal komme med nogle råd: 1. Planlæg juice detox i god tid – mental indstilling gør sindssygt meget. 2. Sæt god tid af til at juice, jeg har brugt omkring en time til halvanden hver dag. 3. Sørg for at du ikke har nogen middagsaftaler i perioden. 4. Gør det så let for dig selv som muligt. Min kæreste ville fx gerne spise pizza til aftensmad i dag – så jeg har (pænt) bedt ham om at spise den et andet sted – alt andet vil simpelthen være tortur. haha 5. Undgå for meget fysisk aktivitet, det dræner, og i sær fitness kan altså godt lige vente i tre dage. 

Det var vidst alt om min prøvelse. Jeg kan sagtens finde på at gøre det igen en anden gang – nu ser jeg dog frem til en brie mad i morgen tidlig. Rigtig god aften♥

Bloglovin & Instagram

_____________________________________________________________________________________

What a day! Day one and two on juice detox may have been okay, but it has been tough today. My stomach has rumbled, I’ve felt a little dizzy, I’ve had headaches, and just been low on battery in general. hmf! But okay, it was how I had feared that it would turn out on all three days – so I can just tolerate that today has been hard. Thank God I haven’t (as others) challenged myself with a 7, 10 or longer day challenge.

As I write this post, I enjoy the last ‘snack’ juice in a champagne glass – yep, why not? I’ve completed without touching anything other than liquid fruits and vegetables, water and tea in three days. What’s up with that, huh? wuhuu!

My motive to go on juice detox has not acted on that I will lose weight. I’ve always wanted to try a body cleansing, I’m sure that it’s really good for the body, skin and soul. Quite another thing is that I just wanted to take the fight with myself – prove to myself that I  have the backbone to do it. I’ve always said that I have no backbone when it comes to food and snacks – and it’s true. But I really think that I’ve taken up the fight, and defied myself this time. It’s a great feeling!

If I have to come up with some advice: 1. Plan juice detox in time – mental attitude makes insanely much. 2. Set aside sufficient time to juice, I spent about an hour and a half every day. 3. Make sure that you have no dinner plans in the period. 4. Make it as easy for yourself as possible. My boyfriend would, for example, like to eat pizza for dinner tonight – so I (nicely) asked him to eat it somewhere else – everything else will simply be torture. haha 5. Avoid too much physical activity, it drains, and especially fitness can so well just wait for three days.

It was known all about my ’trying’. I can easily find to do it again another time – now, however, I look forward to eat brie in the morning. Have a very good evening ♥

Juice Detox Day 2

Godaften. Så er anden dag på juice detox sørme slut! I dag var jeg ikke helt sikker på, hvor meget jeg ville være hjemme, så da jeg juicede i morges, hældte jeg  dem alle op i flasker, undtagen morgenmaden. Jeg kunne dog alligevel drikke alle mine måltider hjemme, men det skader jo ikke at være forberedt. ;) 

Vi har siddet og skrevet BA på en cafe og drukket en masse grøn the, og kl. 11 følte vi os begge lidt sultne. Ellers så synes jeg, at det, ligesom i går, har været helt fint at være på juice detox. Har følt mig overraskende tilpas og mæt. Havde regnet med, at jeg ville føle mig ustyrligt sulten og hul hele tiden. Egentlig er det mere tanken om en god brie mad eller en ret med rigtig meget krydder og smag med lidt bid, som jeg savner. 

Nu er jeg i hvert fald helt sikker på, at jeg nok skal klare den i morgen også – og så glæder jeg mig helt vildt til på torsdag, hvor jeg skal have en brie mad til morgenmad. haha

Rigtig god aften.♥ Har I selv prøvet juice detox, så vil jeg gerne modtage tips? 

Bloglovin & Instagram

_____________________________________________________________________________________

Good evening. Then another day on juice detox is finished! Today I wasn’t quite sure how much I would be home, so when I juiced this morning, I poured them all up in bottles, except the breakfast. However, I could still drink all my meals at home, but it does not hurt to be prepared. ;) We’ve been writing BA at a cafe and drinking a lot of green tea, and at 11 pm. we both felt a little hungry. Otherwise, I think that it, like yesterday, has been perfectly fine to be on juice detox. Have felt surprisingly comfortable and satisfied. Had anticipated that I would feel uncontrollably hungry and hole all the time. Actually it’s more the idea of ​​a good brie on bread or a dish with much spice and taste with a little bite, which I miss.

Now I am certainly sure that I’ll make tomorrow work on juice detox too – and can’t wait till Thursday when I’ll eat brie on bread for breakfast. haha

Have a very good evening. ♥ Have you even tried juice detox, if so, I would love to receive tips.

Juice Detox Day 1

Hej søde læsere. Har I haft en god weekend?

Som skrevet på min liste over ting, jeg gerne ville nå indenfor en måned står, at jeg skal prøve en juice-detox. I dag har været min første dag kun på juice, og de næste to dage vil være ligeså. Jeg er heldigvis ikke alene om det, for to af mine veninder har ønsket at tage udfordringen op sammen med mig – ikke dårligt! Det hjælper en anelse på motivationen, må jeg indrømme. 

Nå’, men vi følger en juiceplan, hvor man selv sammensætter dagen med orange, grønne, røde- og lillafarvede juices. Hver farvekategori har 3 opskrifter, som man selv kan vælge fra. Meget smart og lige noget for en ordensfreak som mig! haha

Man drikker 5 juices om dagen som alle skal erstatte et vanligt måltid (ja ja kl. 19. juicen mangler på billedet). Inden morgenmad drikker man to glas varmt vand med citron/lime eller ingefær for at få gjort helt klar i systemet. Som mellemmåltid drikker man en flaske kokosvand, og inden man går i seng, kan man drikke et glas urte the. Resten af dagen kan man bare drikke løs af vand, the og kaffe. 

Jeg har scoret mig en god gang forkølelse og ondt i kroppen, så hvorvidt min krop reagere på juice-detox’en ved jeg ikke rigtigt i dag. haha Jeg har dog ikke rigtigt følt den vilde sult, men det kan jo ligeså godt være sygdommens skyld. Jeg tror dog på, at mit indtag af alle de her vitaminer og antioxidanter er med til at nedbringe min forkølelse. Krydser fingre for at jeg har det meget bedre i morgen. Så kan jeg forhåbentlig også fornemme og beskrive juice detox’en ‘bivirkninger’ lidt bedre. :)

I hvert fald var 1. dag på juice detox helt fin og til at overskue. 

Rigtig god aften til dig♥

Bloglovin & Instagram

_____________________________________________________________________________________

Hi my sweet readers – how was your weekend? 

As written on my list of things I wanted to achieve within a month, it says that I should try a juice detox. Today has been my first day only on the juice, and the next two days will be the same. 

Well, ‘but I follow a juice Plan, where you put together the day with orange, green, red- and purple colored juices. Each color category has three recipes that you can choose from. Very smart and just the thing for an order freak like me! haha

I have a cold, so I’m not really in cable of discussing whether the juice detox have any effects on my body and mind, the cold is taking care of that. haha Anyway – I hope that all of these vitamins and antioxidants will help on my health. I haven’t felt any hunger though, so this first day is considered as passed with glory. ;) Have a lovely evening – I’ll get back to you tomorrow.♥

Bloglovin & Instagram