The Perfect Shirt for Fall

Shirt ◊ here

Findes der noget som en mørkeblå- og grøn stribet skovmandsskjorte? Eh nej! Ikke efter min mening, og endelig har jeg fået mig én. Erhvervelsen skete som led i mit “jeg har fået job tøjkrise…”

Nu er der, trods alt, mindre risiko for tøjkrise, for jeg kan altså altid hoppe i denne sag! Det er som om, at efteråret ramte os med 110 km/t, og derfor fik jeg aldrig bestilt de her kjoler. I stedet har jeg købt en masse andet lækkert, og jeg glæder mig til at vise jer resten. Hav’ en dejlig aften♥

Is there something like a dark blue – and green striped lumberjack shirt? Eh no! Not in my opinion, and finally I got one for myself. It happened as part of my “I’ve got a job clothing crisis…”

Now there is, after all, less risk of a clothing crisis, cause’ now I can always jump into this shirt! It is as if the autumn hit us (here in Denmark) with 110 km / h, and therefore I never ordered these dresses. Instead I bought a lot of other pretty stuff, and I look forward to showing you the rest. For the lumberjack shirt have a look right here. Have a lovely evening ♥

This post contains affiliate links!

On My Wish List: Light & Easy

Hallooo! Lige så vild jeg er med min egen opskriftsamling på Bloglovin, lige så vild er jeg med at have de fysiske kogebøger stående. Du finder kun nøje udvalgte kogebøger herhjemme, og nu ønsker jeg mig altså en ny til den lille samling.  

Let og Sundt er netop udkommet og byder på opskrifter fri fra hvede og mejeriprodukter. En bog lige til min livsstil jo! Normalt lever jeg ikke lactosefrit, men på grund af den antibiotikakur, jeg er på mod akne, har jeg de sidste to måneder skåret ned på lactose-indtaget. Særligt om morgenen, hvor jeg har taget pillen. Det hæmmer nemlig effekten af pillen, hvis man får mælkeprodukter sammen med, og det går jo ikke. 

Så du kan jo nok hører, at Let og Sundt er en opskriftsbog som skrædder-skrevet til mig! Tænker, at den måske også er det, for nogle af jer ;) Hav’ en dejlig aften♥ Min står på game-night med nogle skønne venner.

// Hellooo! As wild I am with my own recipe collection on Bloglovin, as wild I am to have the physical cookbooks. You will find only carefully selected cookbooks in my home, and now I want a new one to my small collection.

Light and Easy has just been published featuring recipes free from wheat and dairy products. A book just for my life after all! Normally I eat lactose, but because of the antibiotic, I’m taking against acne, I have the last two months cut down the lactose ingested. Especially in the morning when I take the pill. It inhibits namely the effect of the pill if you get milk products along with, and that’s no good.

So you can probably hear that Light and Easy is a custom-written book for me! Thinking that perhaps it is, for some of you too;) Have a lovely evening ♥ My stands on game night with some great friends.

Need new clothes

1. 2. 3. 4. 5. 6.

God formiddag søde læsere. I dag har min kæreste fødselsdag, så inden jeg går i gang med den helt store oprydning og fødselsdagsbolle-bagning, vil jeg lige tjekke ind og vise de kjoler, jeg ikke fik uploadet, da teknologien svigtede mig i torsdags. :) Jeg er i pænt meget i tøjkrise, nu hvor jeg skal til at klæde mig pænt på hver dag. Selvom der ingen dresscode er, vil man jo altid gerne se pæn ud på job. Det er der vel intet nyt i. Jeg mangler altså kjoler – og savler lige lidt over alle de her fine sager. Jeg kan jo selvfølgelig ikke købe dem alle sammen hjem, så I må gerne hjælpe mig. Hvilke kjoler er jeres favorit? 

Nu vil jeg smutte en tur i fitness inden det går løs senere. Hav’ en skøn weekend♥

Good morning my sweet readers.Today, it’s my boyfriend’s birthday, so before I begin the big cleanup and birthday bun-baking, I’ll just check in and show the dresses, I didn’t get the chance to upload on Thursday. :) I’m in very nicely in a clothes-crisis, now that I need to dress up nicely every day. Although there is no dress code at work, one will always like to look nice on the job, right? I need new dresses – and I love these fine ones. Of course I can’t buy them all, so you have to help me. Which dress is your favorite?

Now I go to the gym before it goes away later. Have a wonderful weekend ♥

This post contains affiliate links. 

Three simple things I do to have a better day

Godaften! Tænker du over, hvordan din dag starter bedst? Jeg går personligt meget op i, hvordan min dag starter. Gode morgener er for mig lig med en kæmpe livskvalitet. Jeg vil dele mine tre morgen-bud med jer. Hvis de er tiltrækkende, kan du jo nå at indføre dem allerede i morgen tidlig. ;)  

syv timers søvn i streg◊ Har jeg sovet syv timer, og står jeg op på det eksakte tidspunkt, som jeg aftenen forinden har besluttet mig for – så starter min dag bedst. Jeg ved, det er meget individuelt, hvor mange timer søvn, vi hver især har brug for. Jeg har før kejtet rundt i mine sengetider, men nu hvor jeg er blevet bevidst om, at syv timer fungere for mig, så vågner jeg mere frisk og klar til dagen end nogensinde før. 

Står op to timer førend jeg skal ud af døren◊ Det lyder, muligvis, fuldstændig gak gak, men det er klart noget, jeg vil anbefale. Jeg ved ikke noget værre end at fare rundt om morgenen for at nå alt, for så til sidst alligevel at glemme halvdelen. Det sidste halvandet år, har jeg derfor dyrket min to timers ‘mig tid’-regel om morgenen. Jeg gør mig først klar, og bruger derefter tiden på en lækker morgenmad og kaffe, at skrive blogindlæg eller ordne andre praktiske sager ved computeren. Jeg ved ikke, hvordan jeg nåede alle de ting, før jeg begyndte med min rutine. ;) De dage, hvor jeg træner om morgen, er dog en undtagelse. Her står jeg op, hopper direkte i træningstøjet og bruger som regel en times tid efterfølgende på at gøre mig klar. Det kan klart anbefales, at indføre lidt ekstra kvalitetstid om morgenen, selvom det virker ‘helt godnat.’ (hø hø)

Indtag et ekstra godt morgenmåltid◊ Hvilket der er tid til, når man står op lidt før. ;) Det er altså ikke for sjov, at jeg altid har billeder af min morgenmad her på bloggen og min Instagram profil. Jeg elsker virkelig morgenmad, og jeg prioriterer, at det skal være godt. Hvis jeg fra tid til anden får en kedelig, eller ingen(!) morgenmad, så er jeg påvirket af det resten af min dag. Jeg steger derfor med glæde bananpandekager, presser en juice eller blender en smoothie om morgenen. Det kan virkelig give mig en rar følelse helt dybt inde, og det forklarer vel egentlig også mit behov for at dokumentere det med et billede her på bloggen og på Instagram i ny og næ.

Det var mine tre morgen-bud, jeg sværger til for at skabe de bedste forudsætninger for en god dag. Hvordan er din morgenrutine? Gør du noget ekstra for at få en bedre dag?♥

……………………………………………………………………………………………………………………….

Have you thought about how you start your day, and why? I’m personally very interested in how my day starts and I’ll share my three mornings bid with you.

Get seven hours of sleep in a row◊ Have I slept seven hours, and I got up at the exact moment that I decided the evening before – my day start off better. I know it’s very individual, how many hours of sleep, we each need. I’m now aware that I need seven hours of sleep, then I wake up more refreshed and ready for the day than ever before.

Get up at least two hours before I go out the door◊ It sounds, possibly, completely wired, but clearly something I would recommend. I know nothing worse than rushing around in the morning to reach everything, so eventually anyway to forget half because it goes too fast. The last year and a half, I’ve therefore grown my two hours of ’me time’-rule in the morning. First, I make myself ready and then uses the time on a delicious breakfast and coffee, writing blog posts or fix other practical matters at the computer. I don’t know how I did it all before I started my routine. ;) Those mornings where I exercise, is an exception. Here I stand up, jump straight into workout wear and use usually an hour subsequent to get ready. It’s highly recommendable to introduce some extra quality time in the morning, although it seems ‘quite good night.’ (ha ha)

Eat an extra good breakfast◊ Which there’s time for when you get up earlier. ;) It’s not for fun that I always have pictures of my breakfast here on the blog and my Instagram profile. I really love breakfast and I prioritize that it must be good. If I from time to time have a dull moment, or none (!) Breakfast at all, I’m influenced for the rest of my day. Therefore I happily fry banana pancakes, presses a juice or blend a smoothie in the morning. It can really give me a nice feeling quite deep, which probably explains my need to document it with a picture here on the blog and on Instagram every now and then.

It was the three things, I swear to create the best conditions for a good day. How is your morning routine? Do you have some extra to make a better day for yourself? ♥