10 Things

Hej, jeg har samlet lidt skør info om mig. Listen er ret lang, men lad os starte med de her 10. Hav en fantastisk weekend! ♥

◊ Jeg elsker at rydde op og gøre rent. Mest fordi jeg hader rod. Føler mig rigtig rebel, når jeg lader opvasken stå natten over. Gør det mest for at provokere min kæreste til at tage den, der som regel ikke kan eller vil se den. Jeg ved det ikke ;)

◊ Samtidig er jeg fast besluttet på, at jeg skal have en rengøringshjælp, så snart jeg får råd. På den måde, vil jeg ikke irritere mig over hvert eneste støvfnug  – for de når ikke at komme! (Tænk på den der thumps-up smiley)

◊ Jeg skriver altid min ønskeliste til både fødselsdag og jul flere måneder før.. Og listen er ofte ret lang. Jeg hygger mig med det.

◊ Jeg er et ‘problembarn’ – i hvert fald, er det, hvad mine søskende kalder mig, når de skal være rigtig sjove. Sagen er, at jeg har haft både høreapparart, bøjle og nu (eller stadig) også briller. Haha Mine forældre har virkelig taget fejl af opskriften i sin tid..

◊ Kan ikke fordrage øl – elsker vin!

◊ Jeg ville også rigtig gerne have læst Ernæring og Sundhed eller Erhvervspsykolgi – tænker ofte på, om jeg har valgt rigtigt.

◊ Jeg elsker høje hele. Men tør ikke gå i det i hverdagen. Min højde har altid været mit største issue. Kunne godt tænke mig bare 5 cm ekstra klistret på mine ben. 

◊ ‘Tålmodighed er en dyd’ – Jep, jeg har absolut ingen tålmodighed. Men ville elske at have det, så jeg prøver tit at tælle, i hvert fald til 30. 

◊ Jeg er rimelig introvært i større grupper. Bliver helt forvirret, hvis folk snakker højt og i munden på hinanden. Blamer min hørelse.

◊ Jeg elsker og holder af, af hele hjertet – og jeg tør at gøre det. Det synes jeg selv er meget godt!  

___________________________________________________________________________________

Hey there, I’ve written 10 honestly spoken things about who I am. Thought it would be funny for you guys to know these random facts :) Could keep on writing, but let’s start with these. Have a fantastic weekend ♥

◊ I love to clean up. Mostly because I hate clutter. Feel like a serious rebel when I let the dishes sit overnight. Maybe I do it just trying to provoke my boyfriend to take it, whom usually don’t or will not see it. I don’t know;)

◊ At the very same time, I’m so determined that I must have a someone to come help me with the housecleaning as soon as I can afford it. That way, I won’t be annoyed by every speck of dust – for once not to come! (Think of that thumps-up smiley)

◊ I always write my wish list, for both birthday and Christmas, several months before .. And often the list is quite long. I have fun with it.

◊ I’m a ‘problem child’ – at least, that’s what my siblings call me when they have to be really funny. The thing is, I’ve had both hearing aid, brace and now (or still) also glasses. Haha My parents, once, really misjudged the recipe ..

◊ Can’t stand beer – love wine!

◊ I would also really like to study Nutrition and Health or Business Psychology – I often wonder if I made ​​the right choice.

◊ I love high heels. But don’t there to wear it at a workday. Height has always been my biggest issue. ‘d Like just 5 cm extra sticked on to my legs.

◊ ‘Patience is a virtue’ – Yep, I have absolutely no patience. But would love to have it, so I often try to count, at least to 30.. ;)

◊ I am quite introvert in larger groups. I’m pretty confused if people are talking loud and talking all at once. Blame my hearing problem.

◊ I love and care with all of my heart – and I dare to do it. I, myself, think that is very good!