A Goodbye for now

Kære verdens bedste læsere, venner og familie

Det er vel ikke gået jeres næse forbi, at bloggen har haltet den seneste tid. Det går mig rigtig meget på, og det vil jeg ikke være med til. Derfor har jeg valgt, at ligge Ann-Sofies.dk i dvale for nu, på ubestemt tid. Det har været den sværreste beslutning længe – det her sted er jo mit lille hjertebarn, som jeg holder rigtig meget af. MEN! Nok skal være nok, især når jeg, grundet omstændighederne, ikke kan levere det Ann-Sofies.dk, som jeg plejer og har drømme om. Det kræver rigtig meget tid at have en blog – tid som jeg hverken føler, at jeg har plads til eller vil prioritere lige nu. Det må jeg bare erkende – og jeg er sikker på, at I vil forstå. 

Jeg har besluttet at beholde mit domæne, lade hjemmesiden stå som den er osv. Hvem ved, måske jeg lige pludselig får ny energi og overskud til at starte op igen. Endda, måske, med et helt nyt mål…

TAK, TAK, TAK! Til jer alle. Trofaste, som nytilkomne læsere. Uden jer som publikum, havde det ikke været sjovt at drive bloggen de seneste år. Jeg kommer uden tvivl til at mangle noget, og derfor håber jeg heller ikke, at det bliver et endeligt farvel. I mellemtiden er jeg at finde på Instagram her. Hav’ det rigtig dejligt så længe!

Kæmpe cyber-hugs fra mig, Ann-Sofie♥ 

//Dear world’s best readers, friends and family

It probably haven’t escaped your nose past that the blog has lagged the recent past. It bothers me a lot. Therefore, I’ve chosen to be Ann-Sofies.dk dormant for now, indefinitely. It’s been the worst decision long – this place is indeed my little darling whom I love very much. BUT! Enough should be enough, especially when I, due to circumstances, can not deliver the Ann-Sofies.dk that I won’t to and dream about. It requires a lot of time to have a blog – time which I neither feel I have nor time to prioritize right now. I must just recognize – and I’m sure that you will understand.

I decided to keep my domain, leave the site as it is and so on. Who knows, maybe I suddenly get new energy  to start up again. Even, perhaps, with a brand new goal …

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU! To all of you. Faithful by newcomer readers. Without you, the audience, it wouldn’t be any fun to drive the blog in recent years. I’ll certainly be missing something, and I hope, this won’t be a final goodbye. Meanwhile, you find on Instagram here.

Huge cyber-hugs from me, Ann-Sofie ♥

Weekend Getaway to Varberg


IMG_9763

Hej fra toget tilbage mod København. Hold nu k., hvor har vi haft en dejlig weekend. Det har været lige præcis, som jeg drømte, det skulle være. Vi har boet på Comwell Varbergs Kurort, hvor vi tilmed var så heldige, at blive opgraderet til en suite. Fuldstændig som om at de havde hørt mine bønner om en lækker weekend. 

Vi har spist lækre middage, gået lange ture i den mest fantastiske natur. Hotellet er omringet af både hav, skov og klipper. Smukkere bliver det ikke. Vi har badet, drukket vin, og lavet tæt på nul og niks. Helt fantastisk! Efter sådan en weekend er jeg kun klar til at indtage en ny uge – ikke mindst med målet om at skabe en bedre work/life balance fremover. Jeg vil anbefale jer alle sammen at forkæle jer selv med samme eller lignende oplevelse. Det er creme brulee for krop og sjæl! Dejlig søndag til jer
//Hello from the train back to Copenhagen. Wauw, how we’ve had a lovely weekend. It has been exactly as I dreamed it would be. We’ve stayed at Comwell Varbergs Kurort (Sweeden), and we were even lucky enough to be upgraded to a suite. It feels as if they had heard my prayers for a cozy weekend.

We have eaten delicious dinners, gone for long walks in the most stunning scenery. The hotel is surrounded by both sea, forest and cliffs.  We’ve bathed, been drinking wine, and made close to zero and nothing. Absolutely amazing! After such a weekend, I’m just ready to start a new week – not least with the mood of creating a better work / life balance in the future. I would recommend all of you to pamper yourself with the same or similar experience. It is creme brulee for body and soul! Have a lovely Sunday ♥

It’s Been a While

Hov! Så blev der stille herinde, og det blev her kun fordi, jeg ikke havde tid til at være stille andre steder. Med andre ord… jeg har haft meget at se til og de dage, jeg ikke har haft det, har jeg forsøgt at puste ud. Den sidste uge, har der været en farlig kamp i mit indre om, hvorvidt jeg burde skrive et indlæg eller skyde et par lækre billeder her til bloggen. Tankerne har fået en fin knytnæve, for der har uden tvivl været et behov for at koble fra. 

Ulempen ved at have en blog er jo simpelthen, at man aldrig har fri. Det har jeg accepteret for længst, for jeg elsker mit lille kreative sted. Heldigvis er fordelen jo også bare, at jeg er min egen chef – og den sidste uge blev vi (bloggen og jeg) forkælet med en lille ferie. Det håber jeg, er ok med jer! 

Ovenfor ser I et par billeder fra den sidste uge. Til opsummering kan jeg fortælle, at jeg har været to gange i Sverige, hhv. Stockholm og Göteborg. Foruden arbejde, har jeg haft veninde- og familieaftaler. I går var jeg i saunagus på Nørrebro, og så har jeg forsøgt at gå tidligt i seng. I dag har jeg forkælet mig selv med pæne negle fra MD Beauty, og jeg er meget tæt på at være back on track. 

Jeg arbejder på, at finde en god balance, og jeg starter med at tage endnu en tur til Sverige i morgen. Ikke for at arbejde, men for at gå lange ture, spise god mad og nyde stilheden sammen med min kæreste. Bum! Nu vil jeg tage hen til en skøn veninde. Det var alt fra mig for nu. Hvordan står det til hos jer?♥

//Whoa! Then it got silent in here. That is cause’ of the reason that I hadn’t any time to be quiet elsewhere. In other words … I’ve had a lot to do and those days I could, I used the time to breathe out. The past week, a dangerous battle has fought in my mind about whether I should write a post or shoot some great pictures to the blog. Thoughts have been a fine fist, as there undoubtedly has been a need to unwind.

The downside of having a blog’s simply that you’re never off, which I’ve accepted long ago, cause’ I love this little creative place. Fortunately, I’m my own boss – and the last week we (the blog and I) got spoiled with a little holiday. I hope that’s ok with you!

Above you see a few photos from last week. To summarize, I’ve been twice in Sweden, respectively to Stockholm and Gothenburg. Besides work, I have had friend- and family meetings. Today I spoiled myself having my nails done, and I’m very close to being back on track.

I’m working on finding a good work/life balance and I start by taking another trip to Sweden tomorrow. Not to work, but to take long walks, eat good food and enjoy the silence with my boyfriend. Bum! How are things with you? ♥

Off to Stockholm

K Æ M P E godmorgen! Trolley’en er pakket med sportstøj, og jeg er så godt som på vej til I FORM Løbet i Stockholm. Ja, selvom jeg har fået et fuldtidsjob, har jeg altså ikke sluppet mit arbejde med Løbet, og det er jeg bare glad for! Hvem siger nej til de skønneste og mest friske oplevelser? Ikke mig. Nå, jeg har et fly, der skal nås’. Jeg er tilbage i morgen eftermiddag! Hav’ det skønt så længe♥

Good morning! My Trolley is packed with sports wear, and I’m on my way to I FORM Løbet (In shape race) in Stockholm. Yes, even though I’ve got a full time job, I haven’t stopped my work with the race! Who says no to the finest and freshest experiences? Not me. Well, I have a plane to be catch. I’ll be back tomorrow afternoon! Have a wonderful time as long ♥