A Goodbye for now

Kære verdens bedste læsere, venner og familie

Det er vel ikke gået jeres næse forbi, at bloggen har haltet den seneste tid. Det går mig rigtig meget på, og det vil jeg ikke være med til. Derfor har jeg valgt, at ligge Ann-Sofies.dk i dvale for nu, på ubestemt tid. Det har været den sværreste beslutning længe – det her sted er jo mit lille hjertebarn, som jeg holder rigtig meget af. MEN! Nok skal være nok, især når jeg, grundet omstændighederne, ikke kan levere det Ann-Sofies.dk, som jeg plejer og har drømme om. Det kræver rigtig meget tid at have en blog – tid som jeg hverken føler, at jeg har plads til eller vil prioritere lige nu. Det må jeg bare erkende – og jeg er sikker på, at I vil forstå. 

Jeg har besluttet at beholde mit domæne, lade hjemmesiden stå som den er osv. Hvem ved, måske jeg lige pludselig får ny energi og overskud til at starte op igen. Endda, måske, med et helt nyt mål…

TAK, TAK, TAK! Til jer alle. Trofaste, som nytilkomne læsere. Uden jer som publikum, havde det ikke været sjovt at drive bloggen de seneste år. Jeg kommer uden tvivl til at mangle noget, og derfor håber jeg heller ikke, at det bliver et endeligt farvel. I mellemtiden er jeg at finde på Instagram her. Hav’ det rigtig dejligt så længe!

Kæmpe cyber-hugs fra mig, Ann-Sofie♥ 

//Dear world’s best readers, friends and family

It probably haven’t escaped your nose past that the blog has lagged the recent past. It bothers me a lot. Therefore, I’ve chosen to be Ann-Sofies.dk dormant for now, indefinitely. It’s been the worst decision long – this place is indeed my little darling whom I love very much. BUT! Enough should be enough, especially when I, due to circumstances, can not deliver the Ann-Sofies.dk that I won’t to and dream about. It requires a lot of time to have a blog – time which I neither feel I have nor time to prioritize right now. I must just recognize – and I’m sure that you will understand.

I decided to keep my domain, leave the site as it is and so on. Who knows, maybe I suddenly get new energy  to start up again. Even, perhaps, with a brand new goal …

THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU! To all of you. Faithful by newcomer readers. Without you, the audience, it wouldn’t be any fun to drive the blog in recent years. I’ll certainly be missing something, and I hope, this won’t be a final goodbye. Meanwhile, you find on Instagram here.

Huge cyber-hugs from me, Ann-Sofie ♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *